DAG

dag

Dag (ev. číslo 41/22)
Tento postarší pes (cca 8 let) je u nás od konce května letošního roku. Byl u nás ponechán v psím hotelu, kdy i přes veškerou snahu kontaktovat pána, se po majiteli slehla zem.
Chceme pro Daga nový, lepší domov a byť je tu relativně krátce, zdá se být klidný a bezproblémový pes.

Kontakt: 606 640 507

Psí útulek města Český Krumlov