KALI


kali

Kali je s lidmi velký kamarád. Je hodně veselý, dává to hodně najevo a zatím je takový, že neví, co by dělal dřív - čili rozdováděný pejsek, který potřebuje usměrnit. Navázat vztah s novým člověkem pro něj není problém, ale páníčka hledá samozřejmě takového, který ho zvládne jak fyzicky (a nebude za ním vlát) a budou se vzájemně respektovat. Kali potřebuje někoho, kdo má se psy zkušenosti, bude ho umět správně vést (vychovávat), bude na něj mít dostatek časového prostoru a poskytne mu vhodné vyžití. Slyší na základní povely, ale zatím nejsou dotáhnuté do konce. Nedoporučíme ho k malým dětem, které by mohl při své nevyřáděnosti omylem např. povalit.

Pejsek velkého vzrůstu byl nalezen 15. 9. 2022 v Bohumíně-Vrbici s nezaregistrovaným čipem. V útulku pod ev. č. 851.

Kontakt: +420 731 124 627

Útulek Bohumín