Lidsky pro lidi o "BULLECH" pro "BULLY" o canisterapii

 

Název canisterapie vznikl na území České republiky pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení, prostřednictvím speciálně připraveného psa pro vykonávání této činnosti.

DRUHY CANISTERAPIE:

AAA - Animal Assistend Activities - aktivity se psem

AAT - Animal Assisted Therapy – terapie pomocí psa

AAE - Animal Assisted Education – výuka s pomocí psa

Canisterapie má širokospektrální využití od zrelaxování a odpoutání se zdravých jedinců od běžné každodenní šedi až po pomoc fyzicky či psychicky postiženým osobám ve vysokém stupni.

Podmínkou canisterapeutickéhoct2 sezení je chodit vždy včas s vykoupaným (čistým) psem bez antiparazitního obojku, náhubku a dalších „hrůzu“ vyvolávajích doplňků – pes s náhubkem kouše, pes s antiparazitním obojkem má jistě blechy apod.. Při vstupu do budovy otřete psovi tlapky a přezujte se. Buďte čistě oblečení nejlépe do pestrých barev. Do prostor, kde canisterapeutické sezení vykonáváte, vstupujte vždy s pracovníkem místního zařízení (zdravotní sestra, ošetřovatel, učitel apod.). Vyhnete se tak případným dohadům, co Váš pes komu udělal a co ne tzn. nikdy nebuďte s účastníky canisteraputického sezení bez dozoru personálu, ať už se jedná o mateřskou školu, domov pro seniory, zdravotnického zařízení či jinou organizaci.

Podmínkou pro možnost takto pracovat s Vaším psem je složení canisterapeutických zkoušek. Můžete si vybrat z mnoha organizací, které tyto zkoušky pořádají např. Centrum pro výcvik psů Alfa. Přípravu na canisteraputické zkoušky můžete absolvovat v některých psích školách a výcvikových střediscích. Psí škola Canikenny nabízí pro plemena typu „bull“ slevu na přípravný kurz pro složení canisteraputických zkoušek, neboť jsme přesvědčeni, že plemena „bull“ jsou pro canisterapii jedni z nejlepších, a také se tímto počinem snažíme zabránit neustálým předsudkům, které bohužel proti těmto psům přetrvávají.

PROČ NA CANISTERAPII PRÁVĚ "BULLA"?

ct3Plemena typu „bull“ mají ve vínku lidumilství a mírumilovnost, což v kombinace s jejich sníženým prahem citlivosti z nich dělá jedny z nejvhodnějších adeptů k ušlechtilé činnosti jako je canisterapie. Nereaguje prudce na všemožné podněty, neboť většina „bull“ je vyrovnané povahy – samozřejmě existují i výjimky potvrzující pravidlo. Při canisterapeutických sezeních se tým (pes a jeho pán) mohou setkat i s pacienty, jejichž vnímání síly doteku je snížené, tudíž psa mohou nechtěně více sevřít kdekoliv na jeho těle, čehož si pes „bull“ nemusí ani všimnout, ale pro běžná plemena může být podobný okamžik velmi nepříjemný. Dále pak polohování pacienta, kdy pod váhou jeho části těla např. nohou by měl pes vydržet po dobu, než se pacientovi prohřeje a uvolní svalstvo. Může se jednat i o pacienty ve vegetativním stavu (kóma), kdy opravdu celá váha pacientových končetin leží na psovi. „Bull“ se vyznačují houževnatostí a trpělivostí, takže si s touto zátěží dobře a bez problémů poradí.

Kapitola osvětové a „rozveselovací“ canisterapie je také pro „bull“ zajímavá, neboť jsou to tvorové nadmíru společenští a aktivní a jakákoliv aktivita s lidmi je pro ně zábavou. Mateřská škola plná batolat nebo domov pro seniory s babičkami a dědoušky – hlavně, že se „bull“ mazlí a je středem pozornosti.

Přestože canisterapie je pro „bulla“ zábavou, ct1je třeba si uvědomit, že i zdánlivě neunavitelného psa tato činnost unavuje a to především psychicky – na to je třeba pamatovat! Zdaleka neunavíte psa tolik např. aportováním jako příjemně strávenou hodinkou v mateřské školce nebo polohováním v různých zdravotnických zařízeních, neboť psychicky se pes unaví mnohem rychleji než fyzickou činností. Po hodině fyzické zátěže Vám odejde většinou domů po svých, po canisterapeutickém sezení trvajícím 60 minut se Vám bez nadsázky může stát, že psa domů ponesete.

V případě, že se rozhodnete se svým psem jít cestou canisterapie, nezapomínejte na jeho zdraví a dostatečnou relaxaci mezi jednotlivými sezeními, která je pro něj velmi důležitá a nutná. Rozhodně nedocházejte na canisterapeutická sezení více jak dvakrát týdně. Věkem psa se samozřejmě jeho psychická odolnost snižuje a je třeba na to brát zřetel.

Pomáhat lidem prostřednictvím Vašeho psa je krásné a pokroky, které uvidíte Vás poženou kupředu aneb canisterapeutických psů není nikdy dost a ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka nebo že Bůh stvořil psa, neboť takového člověka byste mezi lidmi těžko hledali.

Monika - psí škola CANIKENNY